وەرگیراوە – شری ماتاجی

مێدیتەیشن ئەنجام نادەین، پێویستە لەناو مێدیتەیشندا بین٠ جیاوازی هەیە لەنێوان ئەو دوانەدا، پێش ناسین مێدیتەیشن ئەنجام نادرێت؛ پاش ناسینەکە تۆ لە مێدیتەیشن دا دەبیت٠ بۆیە تۆ دەبیتە ئاگایی بێ ئەندێشە٠ بۆیە کاتێک دەچیتە مێدیتەیشنەوە لەساهاجا یۆگادا دەبیتە ئاگایی بێ ئەندێشە وە دەست دەکەیت بە گەشەکردن بۆ ئاگاییەکی نوێ یان ئاگاییەکی باڵا کە پێی دەوترێت ئاگایی بێ گومان کردن ئا بەو شێوەیە دەست دەکەیت بە گەشە کردن٠ بۆیە مێدیتەیشن ئەوەیە کە تۆ دەچێتە ناو مێدیتەیشنەوە، مێدیتەیشن ئەنجام نادەیت٠