وەرگیراوە – شری ماتاجی

پێش ناسینی حەقیقەت، ئەگەر تۆ پشتت بە زیرەکی خۆت ببەستایە، لەوانەبوو فریو بدرێیت. زیرەکی بەبێ پێشبینی ڕۆحانییەت ئیگۆ ی خۆتە. دوای خۆناسین، ئەو حەقیقەتەی دێتە ناوتەوە ڕاستییە، حەقیقەتێکی پاکە و نەفست نییە.