وەرگیراوە – شری ماتاجی

ناتوانیت خۆشی لە خەڵکانی دیکە وەرگریت. خۆشی تایبەتمەندی خۆتە. لە ناو ڕۆحی خۆتەوە دێت. پشت بە خەڵکانی دیکە نابەستێت.