وەرگیراوە – شری ماتاجی

لەگەڵ خۆتدا زۆر توند مەبە. ئیتر هەست بە تاوان مەکە لە سەر ئەو شتانەى ڕوویانداوە. لە خۆت و لە کەسانى تریش خۆشبە.