مانای شنەبای سارد و گەرم لە دەستەکاندا

مێدیتەیشنی ڕاستەقینە تەنها لەدوای بەخەبەرهاتنەوەی کوندالینییەوە بەدەستدێت. مێدیتەیشن مانای ئاگایی بێ بیرکردنەوەیەیە. کوندالینی بەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی دەتخاتە ئەو دۆخەوە.

هەست بە شنەبایەکی سارد یان گەرم دەکەیت لەسەر سەرت وە تەواو ئارام ئەبیتەوە.

شنەبای گەرم لەلای دەستی چەپ مانای، عاتفی و بیرکردنەوەکی زۆر بۆ ڕابردوو.

شنەبای گرم لالەی دەستەڕاست مانای، فشارت لەسەرەو بیر لە داهاتوو ئەکەیتەوە.

هەست بە شنەبایەکی سارد ئەکەیت کاتێک لەڕوی عاتفیەت و مادییەوە هاوسەنگیت.