کۆندالینی – باندان

هەموو کات پێش مێدیتەیشن و دوای مێدیتەیشن چەند ڕاهێنانێک ئەنجام دەدەین پێی دەوترێت باندان کۆندالینی. ئەم ڕاهێنانە دەبێت پێش مێدیتەیشن و دوای مێدیتەیشن بکرێت وە هەروەها بەیانیان پێش چونەدەرەوە لە ماڵ و چون بۆ کار بۆ پارێزگاری کردن لە خۆت بە درێژایی ڕۆژەکە.